pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

ČRDM má po svém 42. Valném shromáždění 97 členských organizací

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 22. 4. 2015 | přečteno 10660

Dvě nové organizace, a sice KONDOR Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. a spolek Dubíčko, rozšířily řady členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM).

42. Valné shromáždění ČRDM - hlasování (foto Jiří Majer)

Jejich přijetí odhlasovali delegáti a delegátky 42. Valného shromáždění ČRDM, konaného 16. dubna 2015. Členství v České radě naopak pozbylo Folklorní sdružení ČR. Aktuální počet členských organizací nyní tedy činí 97. Účastníci VS také vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili výroční a hospodářskou zprávu za rok 2014, jakož i upravený rozpočet pro letošní rok a probrali téma spjaté s končícím projektem Bambiriády.

42. Valné shromáždění ČRDM - hlasování (foto Jiří Majer)42. Valnému shromáždění předcházel 8. Kongres České rady dětí a mládeže (foto Jiří Majer)Valnému shromáždění (VS) bezprostředně předcházel 8. Kongres ČRDM; jeho delegáti vyslechli rovněž zprávu kontrolní komise a schválili její staronové složení. Předseda ČRDM Aleš Sedláček ozřejmil, že kongres je jakousi druhou komorou „parlamentu“ ČRDM; dopřává hlasovací právo i těm (malým) organizacím, které nemají hlas na VS. Kongres má důležitou pravomoc volit kontrolní komisi – a jejím prostřednictvím tedy zajišťuje podíl i těch nejmenších členů na kontrole činnosti České rady.

Za předsednickým stolem (zleva) Miroslav Jungwirth, Aleš Sedláček a Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)crdmPokud jde o nováčky v ČRDM, Dubíčko je poměrně malou organizací fungující v Ústeckém kraji; KONDOR je tradiční dětskou neziskovkou s působností hlavně – ale nejen – v Praze. Představenstvo ČRDM doporučilo přijmout Dubíčko za člena České rady vzhledem k tomu, že ústecká krajská mládežnická rada sice existuje, ale spíše jen formálně, a především vně struktury ČRDM. Čtyřicetičlenné Dubíčko je tvořeno dobrovolníky; touto organizací ovšem díky nim ročně „projde“ na osm set dětí. Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka v záležitosti KONDORa konstatoval, že představenstvo jednoznačně doporučilo jeho přijetí. Z jednání 42. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)„Dvě jejich skupiny, které jsou členy Pražské rady dětí a mládeže, dlouhodobě využívaly pojištění, a po změně vedení, která nastala loni, se v rámci organizace (kondoři) usnesli, že chtějí být členy naší celostátní platformy, takže požádali o členství,“ dodal na vysvětlenou Ondřej Šejtka.

Z jednání 42. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání 42. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Následovaly hospodářské informace, přednesené ekonomem ČRDM Oldřichem Bystroněm, a po nich blok zpráv z Představenstva České rady. Týkaly se zejména jednotlivých projektů ČRDM, ať už šlo o Sametky, o Evropské karty mládeže EYCA, o projekt 72 hodin či o projekt elektronického účetnictví (ESO). Komentáře se dočkalo také úsilí vynakládané vedením ČRDM ve věci slev a skupinového jízdného na Českých drahách, Národní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží či projekt SAFE, zaměřený na měření efektivity dobrovolnické práce v mládežnických organizacích.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Na Sametky – loňskou geocachingovou soutěž s tematikou Sametové revoluce – letos naváže její druhý ročník. Pod mottem „Od srpna do listopadu“ soutěž dozná určitých změn. Jednak se rozšíří záběr pamětnických příběhů, a jednak poběží tři oddělené soutěžní kategorie: pro školní kolektivy, pro dětské organizace (oddíly, skupiny, střediska apod.) ČRDM a pro jednotlivce. „Budeme velmi rádi, pokud by někdo z vás… se na nás obrátil a byl ochoten pomoci s umístěním nových nebo se svozem starých schránek, které ještě zbyly v té přírodě; někde je zachováme,“ poznamenal Ondřej Šejtka.

Z jednání 42. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Evropské karty mládeže EYCA připomněl Miroslav Jungwirth. Upozornil mj. také na pokrok ve vyjednávání slev pro ČRDM – tedy nejen pro držitele karet EYCA, omezené věkem 30 let. Informace o slevách jsou uveřejňovány kupř. na serveru ADAM.cz (v sekci SLEVY). Miroslav Jungwirth označil karty za skladný, levný a jednoduchý nástroj, díky němuž lze získat výhodné ceny, resp. skupinové slevy pro oddíl.

Projekt 72 hodin – jeho třetí ročník – se uskuteční o druhém říjnovém víkendu, a to pod mottem „Zasaď strom (třeba) se starostou“. Nabízí tak mj. prostor pro posilování místních vazeb mezi (pobočnými) spolky dětských neziskovek a vedením příslušných obcí.

Tzv. slide (snímek) k projektu ESO (foto Jiří Majer)Z jednání 42. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Do elektronického účetního systému (ESO) se zatím zapojili woodcrafteři, tomíci a skauti. Stávající program je nyní převáděn do elektronické podoby. Půjde o účetní systém, který dokáže pracovat s jednoduchým i podvojným účetnictvím; několik dalších modulů má zaručovat evidenci majetku, správu členské základny či evidenci akcí v rozúčtování jednotlivých dotací. Zapojení dalších zájemců bude možné od ledna 2016. Nyní je program ve stadiu vývoje, měl by být hotov v září a pak bude probíhat testování pro další účetní rok.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)O anabázi spojené se snahou ČRDM vyjednat slevy a skupinové jízdné u Českých drah obšírně hovořil předseda České rady Aleš Sedláček. Popsal peripetie dosavadního vývoje a naznačil předpokládaný děj. Reprezentaci ČRDM čeká přijetí u ministra dopravy; do té doby by mělo být jasné, jakou slevu České dráhy (ČD) přiznají ČRDM, která v jejich e-shopu už jednou dosáhla slevy deseti procent. Tato výše byla následně ze strany ČD zpochybněna a anulována. Tzv. slide (snímek) promítaný k tematice slev a skupinového jízdného Českých drah (foto Jiří Majer)Aleš Sedláček doufá, že se ČRDM podaří již jednou dosaženou slevovou metu znovu prosadit a že „by to celé mělo zase začít fungovat tak, aby se o prázdninách už slevy s jízdenkami kupovat daly“. Zmínil se rovněž o třídenním předstihu, s nímž ČD chtějí hlásit uplatňování skupinové slevy, aby popř. mohly posílit daný spoj připojením dalšího vagónu. „Dohodli jsme se, se že natočíme takový krátký film; že objedeme všechna ta pracoviště, přes které projde požadavek na slevu – a že ukážou, jak to (modelové vlakové spojení) dokáží posílit,“ dodal Aleš Sedláček.

Tzv. slide (snímek) k projektu SAFE (foto Jiří Majer)Z jednání 42. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Přiblížil rovněž projekt SAFE, který svými výstupy umožní lepší vyčíslení hodnoty práce odváděné dobrovolníky ve spolcích. Na základě zkušeností ze zahraničí jsme se dohodli se Statistickým úřadem, že změní metodiku měření dobrovolnictví a že začlení do šetření v roce 2016 otázky formulované tak, aby se získala mezinárodně porovnatelná data, řekl Aleš Sedláček. Výzkum by mělo financovat ministerstvo vnitra, přičemž šetření má proběhnout ve 20.000 domácnostech. Statistické zpracování dat získaných od členských organizací ČRDM si vzal na starost Jaroslav Hynek z Ymky (foto Jiří Majer)V rámci SAFE se podařilo také shromáždit potřebná data od 18 spolupracujících neziskových organizací; ta nyní statisticky zpracuje Jaroslav Hynek (YMCA). Získají se tak přesnější čísla, než jaká měla ČRDM dosud k dispozici. „Dalším výstupem bude metodika, která vám velmi jednoduše dá možnost pro účely ekonomické nebo marketingové vykázat, jak vy sami jste efektivní,“ oznámil účastníkům VS Aleš Sedláček. ČRDM pak bude podle něj také moci inovovat svoji analýzu z roku 2010, týkající se efektivity dotací z pohledu státu. V květnu a červnu uspořádá ČRDM 13 seminářů, na nichž ukáže výsledky projektu SAFE; bude se věnovat i chystané legislativě.

42. Valné shromáždění ČRDM se konalo v sídle firmy Kočka s.r.o. (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM dále informoval o tom, že Folklornímu sdružení (FoS) ČR bylo podle stanov ukončeno členství v ČRDM kvůli nezaplacení členských příspěvků (folkloristé je neuhradili ani po upomínce). Jejich pozvaní zástupci na VS nedorazili.
Aleš Sedláček také shrnul výstupy ze schůzky k Bambiriádě, z nichž vyplynulo, že opadl zájem pořádat tuto akci v původní podobě. ČRDM hodlá časem pořádat prezentační akce v jiném formátu.Náčelník Ligy lesní moudrosti Filip Chmel (foto Jiří Majer)VS vzalo zprávu ohledně Bambiriády bez připomínek na vědomí.
Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.) závěrem informoval přítomné o tom, že woodcrafteři zaznamenali ze strany některých vodohospodářů preventivní zákazy táboření v oblastech, kde se vyskytují povodně. Jak se ukázalo, s podobnými zákazy se již setkali i skauti.Související články:
Ceník inzerce na ADAM.cz pro rok 2016 - 20.01.2016
Zástupci ČRDM podpořili premiéra Sobotku - 12.01.2016
Do nového roku 2016 všechno dobré! - 31.12.2015
ČRDM hledá účetní - 26.12.2015
Udělení Ceny Přístav mě zavazuje i do budoucna - 10.12.2015
Ministryně Valachová předala Cenu přístav 2015 - 04.12.2015
Pomáhejme dětským spolkům, ale nevoďme je za ručičku - 03.12.2015
Nová podoba Ceny Přístav zná své držitele - 27.11.2015
Petr Halada - 24.11.2015
17. listopad má spojovat, ne být oporou pro názory podporující nesnášenlivost a nenávist - 19.11.2015
Pray for Paris - 17.11.2015
ČRDM na 43. Valném shromáždění přijalo do svých řad další studentský spolek - 16.11.2015
Proběhlo 43. Valné shromáždění ČRDM - 13.11.2015
ČRDM chystá 43. Valné shromáždění - 03.11.2015
Co byste chtěli změnit ve svém okolí? - 04.10.2015
ČRDM a MŠMT zahájily sérii seminářů k programům státní podpory práce s dětmi - 08.09.2015
Informační semináře k novým Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 - 25.08.2015
Jakou hodnotu má dobrovolnická práce? Odpovědi ČRDM a vnitra se různí - 23.06.2015
Projekt České rady dětí a mládeže SAFE ukazuje potenciál dobrovolnické práce - 05.06.2015
Zástupci ČRDM návštěvou u náměstka ministra - 29.05.2015
Nový ročník Ceny Přístav se blíží – poradíte, komu ji udělit? - 23.05.2015
Aktualizace! Skupinové jízdenky nad 5 osob je stále možno zakoupit na pokladnách ČD - 20.05.2015
Bambiriáda se v roce 2015 konat nebude - 19.05.2015
Na výpravu vlakem aneb Jak nakupovat jízdenky (nejen) pro oddíly - 18.05.2015
ČRDM: Postup Senátu ve věci dětských skupin hájí pestrost předškolní výchovy - 15.05.2015
Jednání ČRDM s Českými drahami pokračují - 05.05.2015
Zúčastněte se seminářů k projektu ČRDM SAFE v krajích a závěrečné konference v Praze v květnu a červnu 2015 - 05.05.2015
Strukturovaný dialog s mládeží na NGO Marketu 2015 - 01.05.2015
ČRDM má zastoupení v poradní radě pro mládež Rady Evropy - 18.04.2015
Proběhlo 42. Valné shromáždění ČRDM - 17.04.2015
Sněmovna schválila novelu zákona o dětských skupinách: registrace bude dobrovolná - 08.04.2015
Blíží se 8. Kongres ČRDM a 42. Valné shromáždění ČRDM - 05.04.2015
ČRDM jednala s ČD - 05.04.2015
Zástupci spolků dětí a mládeže si řekli o sto milionů - 23.03.2015
Sněmovní zdravotní výbor jednal o zákonu o ochraně veřejného zdraví - 20.03.2015
Bambiriáda končí, napřesrok ji má nahradit jiný projekt - 19.03.2015
Expertní skupina NNO se sešla u místopředsedkyně Senátu Miluše Horské - 11.03.2015
Většina poslaneckých klubů podporuje dobrovolnou registraci dětských skupin - 11.03.2015
Odpor vůči novele zdravotnického zákona sílí - 09.03.2015
Hygienická situace letních táborů se jasně zlepšuje, zákon má být paradoxně tvrdší - 04.03.2015
Pozvánka na tiskovou konferenci - 04.03.2015
O malých táborech a velkých sankcích - 04.03.2015
Aktuálně.cz: Zákon o očkování zničí pořadatele akcí pro děti, varují obce - 19.02.2015
AKTUÁLNĚ: "Zdravotnický zákon" - co ČRDM na novele vadí a co požaduje - 13.02.2015
Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky! (AKTUALIZOVÁNO) - 12.02.2015
Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky! - 12.02.2015
České dráhy a skupinové slevy - odpověď ČD - 09.02.2015
ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi - 30.01.2015
Ceník inzerce na ADAM.cz pro rok 2015 - 14.01.2014


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Ceny v soutěži Zlatý oříšek
11. 1. 2021, 420x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 615x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+