Ceny Přístav 2019 předány

| Autor: ČRDM | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 29. 11. 2019 |

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 28. listopadu 2019 sedm svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají vzácnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Oceněni Cenou Přístav 2019 - příznivci a sponzoři organizací dětí a mládeže (zleva shora Jan Balloš, Hubert Křesťan, Petr Holeček a Petr Hlubuček, Markéta Fraitová, Dagmar Hrabovská a Renata Chmelová; foto Martin Hrouza)

Cena Přístav 2019 - Aleš Sedláček a Ondřej Šejtka (ČRDM) představují příběh Ceny Přístav (foto Martin Hrouza) Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v prostředí v pražského centra CREATIVE WORLD v Praze 7.

Cena Přístav 2019 - hosté se bavili loutkovou pohádkou (foto Martin Hrouza) Hosté večera se báječně bavili nad pohádkou loutkového divadla. Její děj vycházel ze života oceněných, na pozadí radostí a starostí dětských a mládežnických organizací.

Cenu Přístav 2019 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:

Cena Přístav 2019 - hosté se bavili loutkovou pohádkou (foto Martin Hrouza) • Renata Chmelová, starostka městské části Prahy 10
• Petr Holeček, senátor Parlamentu České republiky
• Markéta Fraitová, podnikatelka a předsedkyně školského výboru ZŠ a MŠ Jince
• Ing. Petr Hlubuček, Starosta městské části Praha Lysolaje
Cena Přístav 2019 - hosté se bavili loutkovou pohádkou (foto Michala K. Rocmanová) • Jan Balloš, kuchař a majitel restaurace s penzionem ve Zlíně
• Hubert Křesťan, místostarosta obce Hamry nad Sázavou
• Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Jih

Cenu Přístav udělila Česká rada dětí a mládeže již poosmnácté.


Vizitky laureátů

Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarostka statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Jih. V minulosti zastávala funkci ředitele prestižní základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Své zkušenosti si přenesla do politiky a její působení v pozici místostarostky pro oblast školství, kultury, volného času a prevence kriminality znamená pro školy, školská zařízení i neziskové organizace záruku veliké vstřícnosti, porozumění a podpory. Se spolky a organizacemi osobně hledá nové cesty k získání podpory. Zasloužila se o zjednodušení administrace získávání příspěvků v dotačních řízeních.

Hubert Křesťan
Pan Křesťan se nejdříve ve funkci starosty, nyní místostarosty obce Hamry nad Sázavou, zasloužil o realizaci mnoha rozvojových projektů, které z velké části přispěly k lepšímu životu dětí a mládeže. Činnost dětí a mládeže pravidelně finančně podporuje. Vybudoval fotbalové hřiště, hasičské cvičiště, dětské hřiště, nechal zrekonstruovat kulturní dům, který následně za výhodných podmínek pronajímá místním spolkům. K úkolům vždy přistupuje realisticky a s odhodláním.

Ing. Petr Hlubuček
Starosta městské části Praha Lysolaje. Výrazným způsobem přispívá k rozvoji komunitního života v obci. Obec pod jeho vedením přímo rozkvetla. Založily se nové spolky, vznikla nová dětská hřiště a sportovní areál, jehož součástí je i cvičiště pro místní hasiče a fotbalové hřiště. Osobně pomáhá při dobrovolnických chovatelských akcích. Mateřskému centru Liška poskytuje prostor pro akce v sále hasičské zbrojnice.

Jan Balloš
Výjimečný kuchař, který svou pílí a důrazem na kvalitu vybudoval jednu z nejúspěšnějších restaurací ve Zlínském kraji. Již mnoho let pomáhá turistickým oddílům mládeže v Otrokovicích. Sponzoruje a zásobuje akce jako Misijní jarmark, TOMácké zábavy, Svatovojtěšské veselice a Živý Betlém. Zásadně přispívá ke zdárné organizaci letních táborů. Svými manažerskými schopnostmi ulehčí se spoustou starostí.

Petr Holeček
Senátor, v minulosti působil dvě funkční období jako starosta města Kralupy nad Vltavou. V rámci své funkce trvale podporoval činnost dětí a mládeže. Vždy ochotný a vstřícný. Osobně se účastnil akcí pořádaných turistickými sportovními oddíly. Aktivně podporuje skauting, umožnil například přítomnost skautského střediska z Kralup nad Vltavou při slavnostním zahájení výstavy konané senátem k výročí skautingu.

Renata Chmelová
Paní Chmelová již téměř 10 let aktivně zasahuje do veřejného života na Praze 10. Nejprve jako aktivní občanka propojující nejrůznější spolky a organizace napříč městskou částí, posléze jako opoziční zastupitelka, senátorka a nyní také jako starostka městské části Prahy 10. Je cílevědomou bojovnicí proti nepravostem a nespravedlnostem moderní doby. Dnešní mládeži je velikým vzorem. Vždy aktivně vystupovala jako hlasitá podporovatelka pravidel, kdy má obec za psanou i nepsanou povinnost podporovat mimoškolní výchovu dětí a mládeže.

Markéta Fraitová
Podnikatelka, předsedkyně školského výboru ZŠ a MŠ Jince. Aktivní pionýrská vedoucí, spolupracuje s knihovnou Jince, spolkem Jinečáček a dalšími organizacemi. V rámci své firmy zpracovává účetnictví pro celou řadu organizací pracujících s dětmi a mládeži. Navíc sleduje a vytipovává dotační tituly, které následně zpracovává a vyhodnocuje. Zabezpečuje finanční prostředky na akce od městyse Jince, středočeského kraje, Pionýra, z.s. a MŠMT. Pořádá příměstské tábory.

http://pristav.crdm.cz/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019110076-ceny-pristav-2019-predany.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku