Ochránci přírody vyrazili provést inventuru silně ohrožených kosatců sibiřských na Drahanskou vrchovinu.

  Zjišťují, kolik nám jich zde ještě zbývá, co je ohrožuje a kde vyžadují naši pomoc. Kosatec sibiřský je rostlinou, která přirozeně roste na mokřadních loukách, má nádherné velké fialové květy. Bohužel zrovna mokřadní louky byly v minulých letech často odvodňovány a kosatcům tak ubylo mnoho míst pro život.

  Kosatce na Drahanské vrchovině (foto ČSOP)Kosatce sibiřské potřebují navíc jen občasně sečenou louku, a tak někdy doplácejí na přílišné intenzivní hospodaření. Někdy jim může paradoxně ublížit i podpora dotací na údržbu krajiny, které se použijí na pokosení dříve „zanedbaných“ luk. Dvojí posečení louky do roka a případné mulčování je může doslova „vymazat“ z dané lokality.

  Kosatce na Drahanské vrchovině (foto ČSOP)Z těchto důvodů byl kosatec sibiřský vyhlášen jako zvláště chráněný druh, a to v kategorii silně ohrožený. Legislativní ochranu těchto kosatců najdeme i u našich sousedů za hranicemi. Ukazuje se však, že i na některých místech určených k ochraně přírody nebyl uplatněný způsob péče pro kosatce vhodný a i zde jeho populace zeslábla.

  Kosatce na Drahanské vrchovině (foto ČSOP)Ochránci z místní organizace Českého svazu ochránců přírody Hořepník již dříve při pořádaní floristického minikurzu zaznamenali výrazný úbytek kosatců na Drahanské vrchovině. Proto se rozhodli letos celou situaci kosatců podrobně zmapovat, a pomoci tak zde zachránit, co se ještě dá. Vyrazili do terénu právě nyní, v červnu, kdy kosatce kvetou. Prošli všechna známá místa jejich výskytu, zdokumentovali jejich stav, možné ohrožující situace, zjistili početnost výskytu kosatců, jejich, vitalitu i plodnost. Zjištěné informace se předávají pracovníkům státní ochrany přírody.

  ČSOP - logoPři mapování bylo navštíveno celkem 22 lokalit, na kterých bylo zjištěno 1413 trsů kosatců. Nejpočetnější výskyt je stále v lesích jihovýchodní části Drahanské vrchoviny, kde bylo nalezeno asi 1 000 trsů. V oblasti vrcholové části Drahanské vrchoviny byla objevena nejbohatší populace (v mokřadu nad obcí Suchý), která je tvořena 250 trsy. Bylo potvrzeno, že kosatcům nejvíce svědčí nepravidelná seč. Pravidelné kosení trsy oslabuje a v pravidelně kosených plochách je vhodné trsy kosatce vynechávat. Kosatec dokáže přežívat i v dlouhodobě neobhospodařovaných plochách.

  Kosatce na Drahanské vrchovině (foto ČSOP)Závěrem můžeme konstatovat, že i přes znatelný úbytek na řadě lokalit existuje na Drahanské vrchovině poměrně hojný výskyt kosatce sibiřského, překvapivě i v bohatých populacích mimo chráněná území.
  Projekt zaměřený na zmapování ubývajících kosatců sibiřských na Drahanské vrchovině byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.