V termínu 8.–10. ledna 2021 organizovala Česká společnost ornitologická další ročník tzv. „Ptačí hodinky“…

  Hodinka, kterou děti strávily v přírodě pozorováním a sčítáním ptáků, pro ně byla velkým zážitkem (foto SVČ TYMY)

  Pracovníci SVČ (Středisko volného času, pozn. red.) TYMY připravili krátkou prezentaci na FB a webu a nabídli všem dětem možnost zapojit se do této akce. Máme velkou radost, že se několik dětí i se svými rodiči se o tomto víkendu do „Ptačí hodinky“ zapojili.

  Hodinka, kterou děti strávily v přírodě pozorováním a sčítáním ptáků, pro ně byla velkým zážitkem (foto SVČ TYMY)V okolí svého bydliště v Holešově, Žopech, Bystřici pod Hostýnem, na Slavkově atd. sčítali jednotlivé druhy ptáků, kteří se objevili v okolí jejich budek, popřípadě za okny. Nejvíce se u krmítek objevovali vrabci domácí a vrabci polní, dále sýkorky koňadry, sýkorky modřinky, hrdličky zahradní. Děti viděly také kosa, straku, zvonka zeleného, poštolku a káně.

  Hodinka, kterou děti strávily v přírodě sčítáním ptáků, pro ně byla velkým zážitkem. Děkujeme všem dětem i dospělákům, kteří se do této zajímavé akce zapojili.


  Středisko volného času Všetuly – TYMY bylo založeno v roce 2007 jako příspěvková organizace města Holešov na Kroměřížsku ve Zlínském kraji.


  Další informace o Ptačí hodince naleznete zde.